ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยระบบ IoT


ทำไมคุณต้องมีระบบ Monitoring System ?

เข้าสู่ยุค 4.0 ที่เครื่องจักรเข้ามามีบทบาทในงานอุตสาหกรรม ต้องยอมรับว่า “เครื่องจักร” เข้ามามีบทบาทในงานอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น แต่ก็มีความเสี่ยงไม่น้อยเช่นกัน ดังนั้นเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีระบบควบคุมและตรวจสอบ เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูล โดยกระบวนการทำงาน ของเครื่องจักร กับอุปกรณ์จะทำงานโดยการเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ตร่วมกับอุปกรณ์ (IoT) ที่อยู่ภายในอุตสาหกรรมนั้น ๆ รวมถึงควบคุมและแสดงผลข้อมูลผ่าน Mobile Application ได้

สำหรับอุตสาหกรรม 4.0

ทุกธุรกิจจำเป็นต้องมีระบบการตรวจสอบเพื่อกำหนดข้อมูลในทุกขั้นตอนเพื่อปรับปรุงกระบวนการที่มีอยู่เพื่อเรียนรู้และวิเคราะห์เครื่องจักรและสภาพ แวดล้อมของการผลิตเพื่อตรวจสอบและจัดการข้อผิดพลาดและปรับปรุงกระบวนการบำรุงรักษา ส่วนไหนที่คุณต้องการใช้ระบบการตรวจสอบ ดังนั้นเราจึงจัดให้มีแพลตฟอร์มของระบบการตรวจสอบสำหรับธุรกิจของคุณ เพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมด และวิเคราะห์การแยกส่วนของข้อมูล พร้อมทั้งยังให้บริการด้านฮาร์ดแวร์ และการติดตั้งอีกเช่นกัน

1.ความน่าเชื่อถือ การประเมินข้อมูลจากระบบตรวจสอบสามารถเปิดเผยปัญหาที่ใกล้จะเกิดหรือเกิดขึ้นซึ่งส่งผลกระทบในแง่ร้ายต่อกิจการและสินค้าภาย ในโรงงานประวัติข้อมูลจากระบบ ตรวจสอบสามารถช่วยระบุ และ แก้ไขปัญหาที่เกิดกระทันหัน หรือ ปัญหาเรื้อรังได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้ความสามารถ ในการ ผลิตเพิ่มขึ้น

2. ซ่อมบำรุง ทิศทางข้อมูลสามารถทำนาย และ แจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ได้อย่างเหมาะ สมเมื่อค่าตัวแปรอุปกรณ์ขาด หรือ มากเกินไป ซึ่งทำให้คุณสามารถวางแผนล่วงหน้าแทนที่จะเผชิญหน้ากับหยุด ชะงักโดยไม่ทันตั้งตัว

3.ความปลอดภัย ระบบตรวจสอบสามารถลดโอกาส เสี่ยงของพนักงานต่ออันตรายจากระบบไฟฟ้าได้ โดยการควบคุมระยะไกล และ ระบบตัวแปรของอุปกรณ์ใน พื้นที่ อันตราย อุปกรณ์ตรวจสอบ บางตัวยังส่งค่าตัวแปร เพิ่มเติมที่ หลากหลายผ่านการใช้เครื่องแปลง ความถี่

4. การเงิน ข้อดีที่กล่าวมาทั้งหมดไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ส่งผลต่อ ผลลัพธ์ทางธุรกิจ โดยส่วนใหญ่ ข้อดีเพียงหนึ่งถึงสองข้อก็คุ้มค่ากับการลงทุน ในการติดตั้ง ระบบตรวจสอบ

iTrend Monitoring System

ระบบตรวจสอบบนเว็บที่มีประสิทธิภาพสำหรับ Industrial 4.0 iTrend เป็นซอฟต์แวร์ตรวจสอบอัตโนมัติ ซึ่งรวมอุปกรณ์ WAGO PLC สามารถให้ผู้ใช้ออกแบบและใช้งานกับระบบตรวจสอบพลังงานของอุตสาหกรรมทุกขนาด

คุณสมบัติของ iTrend รวมถึงการจัดการฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ที่มี ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของการแสดงข้อมูล

1. Real-Time Monitoring

ส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก PLC ไปยังฐานข้อมูลสามารถสุ่ม ตัวอย่างได้ละเอียด ถึง 1 วินาที และรายงานทั้งหมดแสดงข้อมูลแบบ Real-Time ด้วยการจัดการ BIG-Data

2. Zero-Data Loss

WAGO PLC สามารถเก็บบันทึกข้อมูลและบันทึกในการ์ดหน่วย ความจำได้เมื่อ การเชื่อมต่อสูญหายหรือเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลปิดตัวลงข้อมูลทั้งหมดจะถูกกู้คืน โดย อัตโนมัติ ไปยังฐานข้อมูลเมื่อการเชื่อมต่อสิ้นสุดลง

3. Scaleable System

ด้วยระบบ WAGO I / O โดยการออกแบบ แบบแยกส่วนระบบตรวจสอบ สามารถปรับขนาดตามจำนวน I / O และ จำนวนข้อมูลซึ่งเป็นเรื่องง่ายใน การสร้างต้นแบบหรือระบบการทำงานเต็มรูปแบบ