ผลงานของเรา


SCG

Paper Quality Monitoring System

องค์การจัดการน้ำเสีย

ระบบตรวจวัดและควบคุมสถานีบำบัดน้ำเสีย

B.GRIMM

Solar Farm Project

SUMITOMO

Energy Monitoring System

ELECTROLUX

On line report monitoring System

SCG

Smart MCC Monitoring System

UNIQUE PLASTIC

UPI Monitoring System