บริษัท อิทธิฤทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด

เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ WAGO

พร้อมซอฟแวร์ด้านการบริหารจัดการข้อมูลภายในโรงงานอุตสาหกรรม โดยการนำระบบอินเทอร์เน็ตมาเชื่อมโยงข้อมูลกับอุปกรณ์ต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน (IOT) ทั้งนี้ยังได้นำเทคโนโลยีที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากประเทศเยอรมนีชื่อว่า WAGO Electronics มาช่วยให้การพัฒนาซอฟแวร์สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ จะมุ่งเน้นไปยังตลาดค้าปลีกและงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป็นหลัก อีกทั้ง ยังเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาระบบ Monitoring System

WAGO Product

ELECTRICAL INTERCONNECTIONS

Easy, safe, maintenance-free: Perfect for DIN-rails, circuit boards or junction boxes or as pluggable connectors in cable ducts or control cabinets – WAGO offers the right electrical interconnect solutions for every application.

INTERFACE ELECTRONIC

Modern equipment design requires a wide variety of components that can meet diverse challenges: Examples include user- and maintenance-friendliness, low investment costs, safety and availability, and simplicity in design and usage.

AUTOMATION TECHNOLOGY

WAGO’s automation technology is versatile, offers open standards, simplifies your production process and building applications and offers an all-encompassing product selection. Find solutions from software, HMI devices and control technology through fieldbus-independent I/O systems – all the way to switches and sensor/actuator boxes


On the Road to the Smart Factory with WAGO

บริษัท อิทธิฤทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้นำด้านการพัฒนาระบบ IoT, Industry 4.0 และ Innovation Technology ในระบบ Monitoring และ Control สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลภายในโรงงานอุตสาหกรรม บ่อบำบัดน้ำเสีย การบริหารจัดการน้ำ พลังงาน และอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยการใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยจากต่างประเทศเข้ามาเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบ ฐานข้อมูล และทำการวิเคราะห์แสดงผล ผ่านระบบ Report, Business Intelligent หรือแม้กระทั้งระบบ AI เพื่อตอบโจทย์การทำงานในยุคอุตสาหกรรม 4.0

Read More

Highlight Product

Connector

Terminal

PLC


Product

wago 221 series

wago 222 series

wago 2273 series

wago 210

wago 2002-1201

wago 2002-1202

wago 2002-1204

wago 2002-1207

wago 2002-1301

wago 2002-1302

wago 2002-1304

wago 2002-1307

wago 2002-1401

wago 2002-1402

wago 2002-1404

wago 2002-1407

wago 2002-1291

wago 2002-1391

wago 2002-1491

wago 249

wago Rogowski coil 855 Series

wago Plug-in current transformer

wago Split-core current transformer

wago Plug-in current transformer

wago Controller PFC100

wago Controller PFC200

wago Controller Modbus

wago Controller NEW

wago power supply

wago relay module

wago digital input module

wago Touch Panel

wago Industrial-Managed-Switch

wago Switched-mode power supply

wago Marking


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท อิทธิฤทธิ์ เทคโนโลยี จํากัด

ที่อยู่: 24 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

โทรศัพท์: 0-2519-8153

Email: sales@itthirittechnology.com

Facebook : Itthirit Technology - IoT, Industry 4.0, Monitoring System, RTU