ITTHIRIT TECHNOLOGY

The leading of IoT solution in thailand

บริษัท อิทธิฤทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด มีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบ Automation Industry , Smart Building , Smart City , Smart Farmer , Smart Factory โดยมีการนำข้อมูลต่าง ๆ มาเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต ทำให้สามารถสั่งควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ เช่น การสั่งการเปิด-ปิดอุกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงการควบคุมตรวจสอบข้อมูลจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

INOVATION

กระบวนการทางอุตสาหกรรม

เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน สายงานการผลิต และการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE)

การตรวจสอบพลังงาน

ระบบการตรวจวัดปริมาณการใช้พลังงานอัจฉริยะ การตรวจสอบข้อมูลพลังงานและวิเคราะห์ข้อมูลด้านพลังงาน

การเกษตรยุคใหม่

ก้าวสู่โลกดิจิตอลทำให้เกษตรกร ก้าวเข้าสู่การเป็น smart farmer หรือเกษตรกรอัจฉริยะ ด้วยการใช้ เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยSolution

Energy Management System

ระบบการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม (Factory Energy Management System: FEMS) เป็นระบบจัดการพลังงานในอนาคตที่ใช้ควบคุมการผลิตการใช้พลังงานที่ใช้ในการกระบวนการผลิตของโรงงาน หากเปรียบเทียบกับ HEMS หรือ BEMS แล้ว FEMS ถือเป็นระบบที่มีความซับซ้อนมากที่สุด เนื่องจากการใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงงานแตกต่างกันออกไปตามลักษณะกระบวนการผลิตของโรงงานนั้น ๆ ในขณะที่ BEMS หรือ HEMS จะจำกัดอยู่แค่การควบคุมระบบหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าบางชนิดเท่านั้น เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบทำความร้อน หรือระบบแสงสว่าง เป็นต้น

Read More

Smart Farm System

Read More

Control and Monitoring System

Read More

Wasted Water Management System

Read More
ดูทั้งหมด

เทคโนโลยีของเรา

สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ระบบตรวจสอบพลังงานไฟฟ้าถือว่าเป็นระบบที่สำคัญ สำหรับการวางแผนการทำงาน รวมถึงการต่อยอดการทำงานในอนาคตได้ บริษัท อิทธิฤทธิ์เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินการจัดทำระบบตรวจสอบการใช้พลังงานร่วมกับอุปกรณ์ PLC ของ WAGO เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลพลังงาน การสร้างรายงานการใช้พลังงานและข้อมูลอื่น ๆ สำหรับบริหารจัดการการลดใช้พลังงาน

WAGO


WAGO Electronics

บริษัท อิทธิฤทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้นำด้านการพัฒนาระบบ IoT, Industry 4.0 และ Innovation Technology ในระบบ Monitoring และ Control สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลภายในโรงงานอุตสาหกรรม

บ่อบำบัดน้ำเสีย การบริหารจัดการน้ำ พลังงาน และอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยการใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยจากต่างประเทศเข้ามาเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบ ฐานข้อมูล และทำการวิเคราะห์แสดงผล ผ่านระบบ Report, Business Intelligent หรือแม้กระทั้งระบบ AI เพื่อตอบโจทย์การทำงานในยุคอุตสาหกรรม 4.0

ELECTRICAL INTERCONNECTIONS

Easy, safe, maintenance-free: Perfect for DIN-rails, circuit boards or junction boxes or as pluggable connectors in cable ducts or control cabinets – WAGO offers the right electrical interconnect solutions for every application.

INTERFACE ELECTRONIC

Modern equipment design requires a wide variety of components that can meet diverse challenges: Examples include user- and maintenance-friendliness, low investment costs, safety and availability, and simplicity in design and usage.

AUTOMATION TECHNOLOGY

WAGO’s automation technology is versatile, offers open standards, simplifies your production process and building applications and offers an all-encompassing product selection. Find solutions from software, HMI devices and control technology through fieldbus-independent I/O systems – all the way to switches and sensor/actuator boxes.Wintec

Wintec wireless electronics

Wintec started as an electronics factory in 1991. Wintec is an engineering-based company with extensive experience in product development. We have undergone a series of technical revolution with innovative researches in wireless applications, and now become a well-established manufacturer with expertise in wireless technology.

ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม และ สอบถามรายละเอียดการสั่งชื้อ

Read More


Milesight

Milesight LoRaWAN Gateway

At Milesight IoT, we are passionate about the connectivity of “things” to the cloud. We leverage the value of the top trending technologies that transform the world we live in and are committed to our partners who share the same passion. We believe that the complexity of data collection, storage and retrieval can be simplified into the Cloud-intelligence. Our development and distribution of these appliances and services demonstrates our commitment to the digital transformation and continues to deliver compelling connectivity for the IoT world.

Read More

Blog

ปลดพนักงาน แต่ไม่สามารถปลด...เทคโนโลยีได้

เครื่องจักรเหมือนกันทำงานเท่ากัน แต่.....ใช้ไฟไม่เท่ากัน !!

ความลับของระบบIoT

ก้าวสู่ อุตสาหกรรมยุค 4.0 ไปกับเรา

ดูทั้งหมด