ระบบตรวจวัดและควบคุมสถานีบำบัดน้ำเสีย 4.0


ระบบตรวจวัดและควบคุมสถานีบำบัดน้ำเสีย (iTrend Monitoring For Wasted Water Management System)

ระบบตรวจวัดและควบคุมสถานีบำบัดน้ำเสีย 4.0 (iTrend Monitoring For Wasted Water Management System) บริษัท อิทธิฤทธิ์เทคโนโลยี จำกัด ให้บริการแบบครบวงจรสำหรับการบริหารจัดการน้ำเสีย ในการติดตามสถานะของระดับน้ำ สถานะปั๊มน้ำ และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ รวมถึงคุณภาพน้ำทั้งสถานี และส่งข้อมูลผ่านระบบ 3G ไปยัง Server Cloud สำหรับดึงข้อมูลมาวิเคราะห์และแสดงผลผ่านระบบได้ แสดงสถานะการทำงาน และข้อมูลสรุป เช่น การไหลของน้ำทั้งหมด สถานะการทำงานของปั๊ม หรือมอเตอร์ และการแจ้งเตือนเมื่อการทำงานของปั๊มหรือมอเตอร์ผิดปกติ

การทำงานของระบบจัดการน้ำเสีย ข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งไปยัง Server ที่เก็บข้อมูล (Server ภายในหรือ Cloud ก็สามารถทำงานร่วมกันได้ ที่หน้าจอระบบจะแสดงสถานะการทำงาน และข้อมูลสรุป เช่น การไหลของน้ำทั้งหมด สถานะการทำงานของปั๊ม หรือมอเตอร์ และการแจ้งเตือนเมื่อการทำงานของปั๊มหรือมอเตอร์ผิดปกติ

บริษัท อิทธิฤทธิ์เทคโนโลยี จำกัด ให้บริการแบบครบวงจรสำหรับการบริหารจัดการน้ำเสียของรัฐบาล ในการติดตามสถานะของระดับน้ำ สถานะปั๊มน้ำ และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ รวมถึงคุณภาพน้ำทั้งสถานี และส่งข้อมูลผ่านระบบ 3G ไปยัง Server Cloud สำหรับดึงข้อมูลมาวิเคราะห์และแสดงผลผ่านระบบได้

ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น จะมีข้อความเตือนในระบบ ซึ่งจะแสดงในหน้าจอหลักสำหรับการแจ้งเตือน และ ยังสามารถแจ้งเตือนในแอปพลิเคชั่น LINE บนมือถือได้ทันที

ระบบจะเชื่อมต่ออุปกรณ์ PLC ของ WAGO กับสถานีบำบัดน้ำในแต่ละแห่ง ซึ่งข้อมูลจะถูกส่งไปยัง Server หลัก เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ต่อไป ระบบจะแสดงสถานะและข้อมูลต่าง ๆ แบบ Real-time และผู้ใช้งานสามารถควบคุมการทำงานระยะไกลจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้

ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ใน Server หลัก จะถูกนำมาวิเคราะห์เพื่อออกแบบรายงานให้สอดคล้องกับความต้องการ และสนับสนุนการทำงานของผู้ใช้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แชร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท อิทธิฤทธิ์ เทคโนโลยี จํากัด

ที่อยู่: 24 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

โทรศัพท์: 0-2519-8153

Email: sales@itthirittechnology.com

Facebook : Itthirit Technology - IoT, Industry 4.0, Monitoring System, RTU