สาเหตุของการเกิดไฟไหม้เกิดจากการต่อสายไฟที่ไม่ปลอดภัย

การเดินสายไฟในบ้านซึ่งยังไม่ได้ให้ความสำคัญต่อการเดินสายไฟ แต่หนึ่งในสาเหตุของการเกิดไฟไหม้เกิดจากการต่อสายไฟที่ไม่ปลอดภัย และไม่ได้มาตรฐาน

อ่าน

WORF FORM HOME ได้ด้วยระบบ IoT

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ทำให้กิจการด้านอุตสาหกรรมต้องปรับตัว และหาวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสชนิดนี้ โดยอุตสาหกรรมสมัยใหม่ได้มีการพัฒนาและนำระบบ IoT (The Internet of Things) ซึ่งเป็นการเชื่อมต่ออุปกรณ์ในโรงงานเข้ากับสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้สามารถควบคุมและแสดงผลผ่านทางมอนิเตอร์ และ Mobile Applications ได้ รวมทั้ง IoT ยังสามารถทำให้อุปกรณ์ Sensor ที่ติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรรมสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ผ่านทางเทคโนโลยี Big Data ต่อไปได้


โรงงาน 4.0 Smart Factory คืออะไร?

เราเคยได้ยินคำว่าไทยแลนด์ 4.0 กันมาตลอดทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต แต่คุณรู้ไหมว่าระบบโรงงานเองก็มีคำว่า “โรงงาน 4.0” เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน แต่โรงงาน 4.0 หรือ Smart Factory คืออะไร? ประเทศไทยของเราก้าวไปถึงยุค 4.0 ในวงการอุตสาหกรรมหรือยัง วันนี้เราจะมาติดตามไปพร้อมกัน

อ่าน

จับผิดเครื่องจักรกินไฟเวอร์

ทำไมต้องเลือกใช้ระบบ Monitoring System ของ Itthirit Technology เครื่องจักรเหมือนกันทำงานเท่ากัน แต่.....ใช้ไฟไม่เท่ากัน !! แล้วสาเหตุอะไรที่ทำให้การใช้ไฟไม่เท่ากัน ? “ระบบ Monitoring System” สามารถช่วยอุตสาหกรรมของท่านในเรื่อง การวัดอัตรากำลังไฟฟ้า ข้อมูลระยะเวลาการทำงานของเครื่องจักร รวมถึงการตรวจสอบค่าไฟฟ้าที่ใช้ในแต่ละเดือนได้อย่างถูกต้องแม่นยำ


ก้าวสู่ อุตสาหกรรมยุค 4.0 ไปกับเรา

การปฏิวัติอุตสาหกรรม หรือ Industrial Revolution คือ การเปลี่ยนแปลงกระบวนการและรูปแบบการผลิต เป็นยุคที่มีการนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการควบคุมการผลิตมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อกระบวนการผลิตในระบบแบบอัตโนมัติ มีการใช้หุ่นยนต์มาช่วยเสริมแรงในการทำงาน สามารถผลิตสินค้าที่ซับซ้อนในปริมาณที่มากได้