ความลับของระบบ IoT(Internet of Things)

ปัจจุบันทั่วโลกมีอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจำนวนเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ประกอบกับมีการขยายโครงข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชากรโลกที่ในปัจจุบัน ต้องพึ่งพาและอาศัยการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตกันมากขึ้น อีกทั้งผู้คนต้องการความสะดวกสบายมากขึ้น จึงทำให้กระแสความนิยมของการใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ มากยิ่งขึ้นแบบอัตราเร่ง ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อัจฉริยะอย่าง Smart Gadgets หรือ Wearable Devices

loT Internet Of Things คืออะไร

"อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง" หมายถึง การที่อุปกรณ์ต่างๆ สิ่งต่างๆ ได้ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างสู่โลกอินเตอร์เน็ต ทำให้มนุษย์สามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น การเปิด-ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

อ่าน

IoT เทคโนโลยีสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม

การเลือกที่จะไม่ตอบรับกับเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งในกรณีนี้คือ อุตสาหกรรม 4.0 ถือเป็นเรื่องเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทผู้ผลิตบางแห่งอย่างแน่นอน ซึ่งแนวคิดนี้ควรเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่องค์กรธุรกิจควรให้ความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปรับใช้เทคโนโลยีใหม่และของเดิมที่คุณสามารถใช้ต่อไปได้

อ่าน

“FIoT” นวัตกรรมใหมสำหรับอุตสาหกรรมโรงงานอาหารผลิตอาหาร

โลกของอุตสาหกรรม กำลังถูกเร่งเร้าให้เปลี่ยนแปลงจากการเกิดขึ้นของเทคโนโลยี ไอโอที (IoT) ไม่เว้นแต่อุตสากรรมการผลิตอาหาร ที่เล็งที่จะใช้ ไอโอที เพื่อเปลี่ยนกระบวนการผลิต…

อ่าน

ไมโครซอฟท์ประกาศมาตรฐาน IoT Plug and Play ให้อุปกรณ์ IoT ข้ามค่ายคุยกันได้

ปัญหาแบบเดียวกันกำลังเกิดขึ้นในโลกของอุปกรณ์ IoT เพราะสินค้าของผู้ผลิตแต่ละรายใช้งานร่วมกันได้ยาก ไมโครซอฟท์จึงพยายามแก้ปัญหาด้วยวิธีการคล้ายของเดิม และรอบนี้ใช้ชื่อว่า IoT Plug and Play

อ่าน

5 อันดับอุปกรณ์ช่วยต่อสายไฟ

การเลือกอุปกรณ์ที่นำมาเชื่อมต่อสายไฟ นั้นเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

อ่าน